top of page
Д и з а й н - п р о е к т  к в а р т и р ы  н а  Т А Г А Н К Е
                                                                     в Т о в а р е щ е в с к о м  п е р е у л к е.
ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ХОЛЛ

ХОЛЛ

ХОЛЛ

ХОЛЛ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ХОЛЛ

ХОЛЛ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

Кухня гостинаябелый

Кухня гостинаябелый

Кухня

Кухня

Гостиная

Гостиная

Кухня гостиная

Кухня гостиная

Кухня гостиная

Кухня гостиная

Кухня гостиная

Кухня гостиная

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ХОЛЛ

ХОЛЛ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

ГОСТИНАЯ-КУХНЯ

Кухня гостиная

Кухня гостиная

ХОЛЛ

ХОЛЛ

ГОСТИНАЯ

ГОСТИНАЯ

ХОЛЛ

ХОЛЛ

ХОЛЛ2

ХОЛЛ2

детская2

детская2

детская6

детская6

детская1

детская1

детская3

детская3

детская5

детская5

детская4

детская4

сан.узел23

сан.узел23

Сан.узел22

Сан.узел22

cан.узел21

cан.узел21

Ванна6

Ванна6

Ванна5BLACK

Ванна5BLACK

Ванна 1

Ванна 1

Ванна3BLACK

Ванна3BLACK

bottom of page